Загальні відомості про спеціальність:

Рубіжанським індустріально-педагогічним технікумом підготовка молодших спеціалістів із спеціальності "Соціальна робота" здійснюється згідно Галузевого стандарту вищої освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2005р. № 403 та відповідно до ст.30 Закону України "Про освіту" і положення "Про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. № 65. Підготовка соціальних працівників відбувається на основі інтеграції теорії і практики.

Професійне призначення молодшого спеціаліста зі спеціальності «Соціальна робота» – це діяльність у сфері соціального захисту та психолого-педагогічної допомоги населенню. Діяльність у сфері соціального захисту та психолого-педагогічної допомоги населенню – це:

 • кваліфіковано, у відповідності з діючим законодавством визначати наявність у заявника права на соціальні допомоги чи послуги;
 • застосовувати на практиці нормативні акти з питань соціального захисту населення;
 • на високому професійному рівні надавати допомогу клієнтам органів місцевого самоврядування;
 • оформляти особові справи клієнтів, здійснювати по них всі необхідні підготовчі дії;
 • правильно, доступно і кваліфіковано проводити роз'яснювальну роботу з громадянами з питань соціального захисту населення;
 • аналізувати найбільш характерні помилки при наданні та організації соціальних послуг і допомоги;
 • оволодіння навичками управлінсько-організаційної роботи у сфері соціального захисту населення;
 • порядок застосування норм соціального права;
 • знання діловодства в органах соціального захисту населення та основні напрямки його автоматизації і механізації;
 • вміння використовувати основні форми і методи соціальної роботи, систему права та законодавства, а також механізм правового регулювання у сфері соціальної роботи;
 • розуміння проблеми соціального захисту людей різного віку, знання психологічних особливостей організації роботи з різними категоріями клієнтів тощо.


Де може працювати випускник технікуму

Соціальна робота належить до професій, які виник­ли й утверджуються з метою задоволення насущних потреб суспільства і його громадян. Вона покликана створювати необхідні умови не лише для соціального забезпечення окремих індивідів, груп, громад, а й для розвитку їхньої спроможності вибудовувати своє жит­тя, мобілізовувати внутрішні ресурси для подолання життєвих криз. Сучасна практична соціальна робота розвивається на основі науково обґрунтованих підходів, засади яких почали формуватися на початку XX ст., і потребує належної професійної підготовки.
Сфера діяльності соціальних працівників постійно розширюється. Вона охоплює: соціально-педагогічні служби закладів освіти (дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх шкіл, профтехучилищ, коледжів, ліцеїв, шкіл-інтернатів, дитячих будинків, середніх і вищих навчальних закладів); спеціалізовані установи (будинки для людей похилого віку, сімейні дитячі будинки, центри реабілітації, спеціальні школи для дітей із відхиленням в розумовому і фізичному розвитку, центри зайнятості, біржі праці тощо); соціальні служби підприємств, організацій та установ, гуртожитків, громадських організацій, органів внутрішніх справ, військових частин, благодійні фонди організацій, банків, комерційних структур; служби муніципальних органів (відділи соціального захисту населення, культурно-спортивні комплекси, відділи соціальної допомоги вдома); служби дозвілля (клуби для підлітків, будинки культури, парки, ігрові майданчики тощо); валеологічні і медичні служби (профілакторії, реабілітаційні комплекси і зали, центри оздоровлення і лікування при лікарнях, медпункти, вдома); приватну практику.Відеопрезентація до 9 травня від групи СР-19
Кiлькiсть переглядiв: 556